Project Description

Family portrait

Een opdracht voor een collegawaarbij mij gevraagd werd een familie te portretteren aan de hand van een aantal foto’s